10.07.2023

Za podpory EU

byl realizován projekt

Nová generace EMC filtrů pro moderní ekologické platformy vozidel

Předmětem projektu „Nová generace EMC filtrů pro moderní  ekologické platformy vozidel“ společnosti Prettl Automotive Czech s.r.o. je  zavedení elektrotechnického výrobku do sériové výroby a související inovace procesu výroby.

Realizace projektu umožní výrobu nových řad výrobků, které jsou zcela ojedinělou evropskou inovací a stěžejní inovací v rámci předkládaného projektu.

Projekt zpracovala, ve spolupráci se svými partnery, společnost Prettl Automotive Czech s.r.o pod vedením Oldřicha Havránka.

Projekt je veden pod číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027162

 

 

 

 

 

 

08.08.2019

Za podpory EU

 

byl realizován projekt

Nová prototypová laboratoř

V rámci projektu bylo vybudováno vlastní výzkumné a vývojové centrum firmy Prettl Automotive Czech s.r.o. -  Prototypová laboratoř, která umožní provádět systematický výzkum a vývoj nových produktů a výrobních procesů - především komponent pro sektor automotive a dalších úzce navazujících produktů.

Projekt je veden pod číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016017 a byl realizován v rámci programu OPPIK - Potenciál ve spolupráci s partnerem Funchem, s.r.o.

Prototypová laboratoř zahrnuje zkoušky z oboru metrologie, měření elektrických a magnetických veličin, materiálového a korozního inženýrství - se zaměřením na hodnocení povrchových úprav, korozní a klimatické testy, stanovení tlouštěk vrstev, metalografii a vlastnosti polymerů. Většina zkoušek bude podléhat akreditaci.

Volnou kapacitu laboratoře je možné využít v rámci komerčních zakázek, nabídka analýz je zprostředkována na webových stránkách laboratoře  www.pro-laboratory.com

 

 

 

                   filtry3

publicita

Nebyla vytvořena žádná galerie.