08.08.2019

Za podpory EU

byl realizován projekt

nové prototypové laboratoře

V rámci projektu bylo vybudováno vlastní výzkumné a vývojové centrum firmy Prettl Automotive Czech s.r.o. -  Prototypová laboratoř, která umožní provádět systematický výzkum a vývoj nových produktů a výrobních procesů - především komponent pro sektor automotive a dalších úzce navazujících produktů.

Projekt je veden pod číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016017 a byl realizován v rámci programu OPPIK - Potenciál ve spolupráci s partnerem Funchem, s.r.o.

Prototypová laboratoř zahrnuje zkoušky z oboru metrologie, měření elektrických a magnetických veličin, materiálového a korozního inženýrství - se zaměřením na hodnocení povrchových úprav, korozní a klimatické testy, stanovení tlouštěk vrstev, metalografii a vlastnosti polymerů. Většina zkoušek bude podléhat akreditaci.

Volnou kapacitu laboratoře je možné využít v rámci komerčních zakázek, nabídka analýz je zprostředkována na webových stránkách laboratoře  www.pro-laboratory.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publicitaroztazene

 

 

 

 

 

 

Nebyla vytvořena žádná galerie.